Moving Mamas hjelper innvandrerkvinner inn i norsk arbeidsliv


Moving Mamas AS er en ny sosialentreprenør som kobler arbeidsliv og innvandrermødre. Vi skaper verdi gjennom design og utvikling av nye produkter og sosial verdi gjennom utvikling av mennesker og muligheter. Vår visjon er MIA – Muligheter, Arbeid, Inntekt – for alle kvinner. Dette skal vi få til sammen med gode samarbeidspartnere. Noen bedrifter gir oss overskuddsmateriell, og mange åpner døra for oss; for besøksperiode, salgsdager eller tjenester. Dette åpner for nye nettverk og flere jobber til våre Mamas! Vil du gi oss en mulighet?

ARBEIDSOMME KVINNER ER RESSURSER

UBRUKTE BÆREKRAFTIGE RESSURSER

UBRUKTE AREALER / ÅPNE DØRER

Vårt team


Kirstine Holst Jansen

Gründer Mama

Ansvar at MM lykkes som sosialentreprenør
kirstine@movingmamas.no

Liselotte Langnes-Øyen

Program Mama

Ansvarlig for oppfølging av Mamas og utvikling av MM Academy
liselotte@movingmamas.no

Lissette Romero

RE-design Mama

Ansvarlig for MM produkter og tjenester.
lissette@movingmamas.no

Våre verdier


Våre verdier er LIKEVERD, RESPEKT og ÅPENHET.

LIKEVERD – fordi vi har alle lik verdi som mennesker, selv om vi er ulike og kan ulike ting.

RESPEKT – fordi vi ønsker å oppdage nye muligheter og perspektiver ved å se en gang til, se på en ny måte.

ÅPENHET – fordi vi ønsker å åpne hjerter, åpne dører og ha en åpen kommunikasjon som basis for tillit mellom mennesker vi samarbeider med.

 Vi tror på at et godt samarbeid kan skapes når man deler viktige verdier

“Kebony is happy to support Moving Mamas - a brand new social entrepreneurship startup in Oslo, which aims at creating work opportunities for immigrant mothers.”


– Christian Jebsen, CEO i Kebony

“Da Moving Mamas kom og banket på døren sa vi velkommen med en gang. Å åpne lokalene våre for en sosial entreprenør en periode er å vise samfunnsansvar i praksis, og det har vært moro. Jeg vil gjerne utfordre flere til å gjøre det samme.”


– Arild Spandow, CEO Amesto Group