ARBEIDSOME KVINNER RESSURSER

UBRUKTE BÆREKRAFTIGE RESSURSER

UBRUKTE AREALER ÅPNE DØRER

Moving Mamas The Movie


Vårt team


Kirstine Holst Jansen

Gründer Mama

Ansvar at MM lykkes som sosialentreprenør
kirstine@movingmamas.no

Liselotte Langnes-Øyen

Program Mama

Ansvarlig for oppfølging av Mamas og utvikling av MM Academy
liselotte@movingmamas.no

Lissette Romero

Mama gREen

Ansvarlig for MM produkter og tjenester.
lissette@movingmamas.no

Våre verdier


Våre verdier er LIKEVERD, RESPEKT og ÅPENHET.

LIKEVERD – fordi vi har alle lik verdi som mennesker, selv om vi er ulike og kan ulike ting.

RESPEKT – fordi vi ønsker å oppdage nye muligheter og perspektiver ved å se en gang til, se på en ny måte.

ÅPENHET – fordi vi ønsker å åpne hjerter, åpne dører og ha en åpen kommunikasjon som basis for tillit mellom mennesker vi samarbeider med.

 Vi tror på at et godt samarbeid kan skapes når man deler viktige verdier

“Kebony is happy to support Moving Mamas - a brand new social entrepreneurship startup in Oslo, which aims at creating work opportunities for immigrant mothers.”


– Christian Jebsen, CEO i Kebony

“Da Moving Mamas kom og banket på døren sa vi velkommen med en gang. Å åpne lokalene våre for en sosial entreprenør en periode er å vise samfunnsansvar i praksis, og det har vært moro. Jeg vil gjerne utfordre flere til å gjøre det samme.”


– Arild Spandow, CEO Amesto Group

Samarbeid med oss


Vi vil gjerne ha kontakt med BEDRIFTER som vil KJØPE profileringsprodukter fra oss, eller snakke om annet samarbeid. Og med PRIVATPERSONER som vil kjøpe våre flotte produkter.