Moving Mamas skaper muligheter for og med innvandrerkvinner


Moving Mamas AS er en sosialentreprenør for og med innvandrerkvinner.
Vi skaper sosial verdi gjennom utvikling av mennesker og muligheter,
og kundeverdi gjennom å samskape redesignprodukter og gode tjenester innen søm og drift av spiserom.

Vår visjon er MIA – Muligheter, Inntekt, Arbeid – for alle kvinner.
Dette skal vi få til sammen med gode samarbeidspartnere.

Noen bedrifter gir oss overskuddsmateriell,
og mange åpner døra for oss; for salgsbesøk eller innleie av Mamas.

Dette gir nye nettverk og flere jobber til våre Mamas.

Vi vil gjerne vise deg mer av hvem vi er.

Vil du gi oss en mulighet?

INNVANDRERKVINNER

BÆREKRAFTIG REDESIGN

ÅPNE DØRER

Våre verdier


Våre verdier er LIKEVERD, RESPEKT og ÅPENHET.

LIKEVERD – fordi vi har alle lik verdi som mennesker, selv om vi er ulike og kan ulike ting.

RESPEKT – fordi vi ønsker å oppdage nye muligheter og perspektiver ved å se en gang til, se på en ny måte.

ÅPENHET – fordi vi ønsker å åpne hjerter, åpne dører og ha en åpen kommunikasjon som basis for tillit mellom mennesker vi samarbeider med.

 Vi tror på at et godt samarbeid kan skapes når man deler viktige verdier