Moving Mamas Academy

Moving Mamas Academy, vårt 12 måneders program skal bidra til å kvalifisere innvandrerkvinnene for yrkeslivet. Vi tar tak i det som hindrer Mamas i å få jobb ved å ta fatt i hver enkelts utfordringer med språk, manglende kjennskap til norsk arbeidsliv og mangel på nettverk – noe som er spesielt viktig for deltakere i introduksjonsprogrammet. Dette har ikke en ‘ordinær’ arbeidsgiver anledning til på samme måte da det er ressurs- og kompetansekrevende, mens i Moving Mamas ser vi betydningen av å investere i dette i løpet av de 12 månedene programmet varer.
Kvinnene er godt rustet for norsk arbeidsliv etter endt Moving Mamas Academy og vi reduserer dermed risikoen og belastningen for neste arbeidsgiver. Ved å rekruttere kvinner som er i siste del av introduksjonsprogrammet, fungerer Moving Mamas Academy som et viktig supplement til introduksjonsprogrammet i forberedelsen til norsk arbeidsliv.
Vi lar de litt mer erfarne innvandrerkvinner trene opp de nye – train the trainer-prinsippet, noe som har stor betydning både for de nye og de erfarne. Nye Mamas motiveres av å se kunnskapen og erfaringen til en mer erfaren Mama, samtidig som den erfarne lærer mye av å ha ansvar for opplæring.

 

Akkurat nå samarbeider vi med Bydel Nordre Aker og Bydel Frogner.

 

“Moving Mamas har startet samarbeidet med NAV Nordre Aker intro/flyktningeenheten fra begynnelsen av 2016. Intro/flyktningeenheten har henvist flere deltagere i forskjellige periode til MM hvor deltagere har fått tettoppfølging, arbeidstrening og ikke minst språktrening. Vi har fått positive tilbakemeldinger av deltagerne som ble henvist til Moving Mamas og vi har opplevd en positiv utvikling i forhold til kvalifisering til arbeid og integrering i samfunnet i et nytt land.”

Masoud Ebrahimnejad

Fagkonsulent  intro/flyktningeenheten

NAV Nordre Aker

 

«Vår drøm og fremtid ligger i våre hender»

“Moving Mamas har troen på kvinnenes iboende styrke og motivasjon til å skape mening og  standpunkt i sine liv. Gjennom sysselsetting og innovativ tenkning bringes deres arbeidskraft ut i live.  De har tro på at deres arbeidskraft er nyttig, ønskelig og verdifull. Kvinnene oppretter nettverk, utvikler språk og får testet sine grenser i møte med andre kvinner og arbeidsmarkedet.

Arbeidskunnskap styrkes gjennom erfaring og verving av nye kunnskap og deres presisjon økes og utvikles.  Kvinnene får brukt hele seg selv i produksjonsarbeidet, noe som skaper motivasjon og prestasjon.

De skaper muligheter ved å leve og erfare sine drømmer, og skaper en meningsfull plattform for seg selv i det norske samfunnet.

Fagkonsulent  intro/flyktningeenheten

NAV Frogner