Vi har blitt forfattere!

Vi vil gjerne dele med dere at vi er stolte over å bli invitert inn som bidragsytere i denne nye debattboken.
Vår daglig leder Maria d’Erasmo har skrevet en kronikk, «Moving Mamas for bedre levekår», under temaområdet «Mobilisering og samskaping».
Boken har mange konkrete eksempler på hvordan byer kan ivareta de økonomiske, økologiske og sosiale hensynene som bærekraftig utvikling forutsetter. Hver artikkel konkluderer med konkrete innspill til Regjeringens Handlingsplan.

Moving Mamas og Bydel Grorud samskaping – se filmen

Samarbeid

Moving Mamas og Jobbsjansen Bydel Grorud har hatt et vellykket samskapingsprosjekt i 2019-2020. Tjenesten «Hverdagsvikar» er et godt eksempel på hva bydeler/kommuner og sosiale entreprenører kan få til sammen.

Har du og din kommune lyst til å samskape med Moving Mamas eller vil du vite mer om tjenesten “Hverdagsvikar”?

Se filmen og bli inspirert