Moving Mamas Academy – hva gjør vi?

Vårt arbeid med innvandrerkvinner er basert på filosofien om at alle mennesker er selvstendige og selv har løsningen om endringer i sitt eget liv. Vårt program Moving Mamas Academy tilbyr en annerledes løsning for at innvandrerkvinner skal nå sine mål om å delta i norsk arbeidsliv. Programmet er basert på minimum 2 dager per uke, og varer i inntil12 måneder. For kvinner som er i introduksjonsprogram anbefaler vi oppstart i MM Academy så snart man er på A1-nivå, slik at videre læring på skolen kombineres med læring fra arbeidslivet.
For kvinner i kvalifiseringsprogram eller annet vil vårt Academy kunne suppleres med annen type opplæring og kompetanseheving. Vårt mål er at alle som ønsker det skal være klar for betalt deltidsjobb etter 6 måneder.Vi gir veiledning og oppfølging av Mamas basert på deres ønsker, motivasjon og erfaring som etterhvert fører til jobb- og inntektsmuligheter som passer hver enkelt. Mamas lærer å samarbeide med hverandre, samt trener og utvikler norsk språk. Alle trener på kundearbeid og prøver seg i ulike roller for å utvikle kunnskap og erfaring.
Når den enkelte Mama er klar for å gå videre har vi samarbeidspartnere som åpner døra slik at vår Mama kan få ekstern arbeidstrening eller betalt jobb, med god støtte fra oss. Som regel er vi arbeidsgiver, og kunden kjøper en tjeneste fra oss slik at Mamas får jobb og inntekt.

Fokus på å motivere og inspirere

Moving Mamas har siden oppstart i 2015 samarbeidet med ulike bydeler, og på kommunalt nivå i Oslo, samt med Nordre Follo kommune. Fokuset da som nå har vært å motivere og inspirere innvandrerkvinner til å delta i samfunnet på ulike måter. Vi tror på at alle ønsker å bidra, være en ressurs og delta, men at vi trenger ulike verktøy for å gjøre det, og at vi trenger støtte og nettverk.
Deltakelse i MM Academy passer for de som trenger en myk inngang til norsk arbeidsliv og egen inntekt. Vi jobber med kvinner som ønsker seg inn i mange type bransjer. Våre egne arbeidstreningsarenaer er systuer og spiserom.
Betaling for deltakelse i MM Academy skjer ofte via individuelle vedtak om mentorstøtte. Vi har pt ingen fast avtale med Nav med faste, kjøpte plasser.