Innlegg: Offentlige anbud stimulerer ikke til sosial bærekraft

Flere kriterier enn «laveste pris» i offentlige anbud er noe av det viktigste regjeringen kan bidra med for å fremme sosial bærekraft. Den kan starte med etnisk mangfold og lærling- og praksisplasser.

Både offentlige og private virksomheter bør bruke innkjøpsmakten sin til å fremme etnisk mangfold og sosial bærekraft, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto. (Foto: Aleksander Nordahl)

Sosial bærekraft er på agendaen som aldri før. Det er mange år siden konsernet Ferd utfordret Deloitte og andre næringslivsaktører på å gjøre mer når det gjaldt sosial bærekraft. Konsernet stilte krav til sine juridiske leverandører om at de måtte ha et eget «pro bono»-engasjement innen sosialt entreprenørskap eller frivillig sektor.

Dette er å vise innkjøpsmakt i praksis, og vi håper flere, også offentlig sektor kan la seg inspirere til å bruke sin enorme innkjøpsmakt.

Les hele saken her

Kronikk skrev av Kirstine Holst Margrete Guthus for Dagens Næringsliv.
Kirstine Holst, gründer og styreleder i Moving Mamas (ideelt) AS og direktør for strategi og bærekraft i Sodexo, og Margrete Guthus, sertifisert mangfoldsleder og partner i Deloitte