Moving Mamas er en av 25 selskaper er nominert til prisen Årets Sosiale Entreprenør 2023!

Vi er stolte over å være på denne listen.

– Sosiale entreprenører løfter frem ressurser i enkeltmennesker som andre ikke klarer å nyttiggjøre seg av. De finner måter å kvalifisere, rekruttere og verdsette kunnskap og erfaring fra mennesker i utenforskap. De ansetter utsatte eller de selger nye metoder og tjenester for at andre skal gjøre det, sier eier og styreleder i Ferd, Johan H. Andresen.

https://ferd.no/sosiale-entreprenorer/aktiviteter/arets-sosiale-entreprenor/