Samarbeid Rambøll og Moving Mamas

Spennende nyheter!

Moving Mamas har gleden av å samarbeide med Rambøll Norge.

Rambøll Norge solgte deler av pepperkakehuset inspirert av den nye katedralskolen, og inntektene gikk til støtte for Moving Mamas! Stor takk til Rambøll Norge og alle som kjøpte disse søte pepperkakene.

Deres støtte gjør en stor forskjell!  Tusen takk!

 

Kort forhistorie fra Aurora Elinsdatter Bang fra Rambøll:

Trondheim katedralskole undervisningsinstitusjoner er nå under ombygging. Dette er et ærverdig undervisningsbygg og en viktig del av Trondheim by. Rambøll er involvert i prosjekteringen på flere fag.

Pepperkakemodellen er bygd i målestokk 1:100 av spesialfag på Trondheimskontoret. Spesiell pådragsgiver har vært avdelingsleder Ferry Smits. Når det ble bestemt at biter av pepperkakehuset skulle doneres bort til inntekt til et veldedig formål falt valget naturlig på MM på grunn av samarbeidet vi allerede har igangsatt med akustikkfaget samt at det også ble en symbolsk betydning å kunne se på betydningen av to viktige undervisningsinstitusjoner.

Meet the little “RE-factory at Hadeland”

Meet the little “RE-Factory at Hadeland,” which is in the process of establishing itself in the heart of the Fjord Village of Jevnaker. The RE-Factory is an exciting new collaboration consisting of Moving Mamas, Jevnaker Kommune, NAV Jevnaker, SpareBank 1-stiftelsen and Recouture. 

Together, we will share our passion, learn and inspire each other, and offer both repair, redesign, and small-scale productions based on reuse.

Mauro Ripi from the sewing machine manufacturer Amatec shares his enthusiasm: “Another sewing workshop being built with top equipment from Amatec, and another milestone in my time in the sewing industry. In the early days of my career, I saw many sewing workshops in the districts had to close their doors, but now we finally see a positive change. It warms the heart of someone who loves the norwegian countryside, and it’s absolutely fantastic!”

SpareBank 1-stiftelsen represented by Bjørn Haugen Morstad, is very proud to support the acquisition of sewing machines so Moving Mamas can develop at the pace of their customers.

Moving Mamas is a social entrepreneur, working to include and integrate immigrant women into norwegian society and the workforce. “We are a safe learning environment, a school set up like a workplace. The ambition is that together, we will achieve sustainability at all levels, for both people and the environment. In addition to the reuse and redesign of textiles, this collaboration will contribute to ensuring that immigrant women have a dignified professional opportunity, and that Moving Mamas can continue its work in reducing exclusion. We are humble and grateful for this opportunity and look forward to starting the work with Hilde Hoff Nordskar at Recouture

Recouture is passionate about creating unique garments based on existing resources, where craftsmanship traditions from the past meet future products.  “I am incredibly proud to have partnered with Moving Mamas. Together, we want to challenge linear solutions, and through innovation, automations, and collaboration, we will create a circular, sustainable, and competitive system for the future.”

A big thanks to Eirik Tetlie for contributing to getting us into our new premises.

Møt den lille “RE-Fabrikken på Hadeland”

Møt den lille «RE-Fabrikken på Hadeland» som holder på å etablere seg midt i hjertet av Fjordlandsbyen Jevnaker. RE-fabrikken er et nytt og spennende samarbeid bestående av Moving Mamas, Jevnaker Kommune, NAV Jevnaker, SpareBank 1-stiftelsen og Recouture. 

Sammen skal vi dele vår lidenskap, lære og inspireres av hverandre og tilby både reparasjon, redesign og småskala produksjoner basert på gjenbruk.

Mauro Ripi fra symaskinprodusenten Amatec deler sin entusiasme; «Enda en systue som bygges med topputstyr fra Amatec og enda en milepæl i min tid i sømbransjen. I begynnelsen av karrieren så jeg at mange systuer i distriktene måtte stenge dørene, men nå ser man endelig en positiv endring. Det varmer hjertet til en som elsker Distrikts-Norge og det er helt fantastisk!»

SpareBank 1-stiftelsen v/ Bjørn Haugen Morstad er svært stolte over å kunne støtte kjøp av symaskiner slik at Moving Mamas kan utvikle seg i takt med sine kunder.

Moving Mamas er en sosial entreprenør som jobber for å inkludere og integrere innvandrerkvinner i det norske samfunnet og i arbeidslivet. «Vi er en trygg læringsarena, en skole rigget som en arbeidsplass. Ambisjonen er at vi sammen skal få til bærekraft i alle ledd, både for mennesker samfunn og miljø. I tillegg til gjenbruk og redesign av tekstiler, vil dette samarbeidet bidra til å sikre at innvandrerkvinner får en verdig yrkesmulighet og at MM kan fortsette arbeidet med å redusere utenforskapet. MM er ydmyke og takknemlige for denne muligheten og gleder oss til å sette i gang arbeidet med Hilde Hoff Nordskar i Recouture

Recouture brenner for å skape unike plagg basert på ressurser som allerede finnes hvor håndverkstradisjoner fra fortiden møter fremtidens produkter. «Jeg er utrolig stolt over å ha inngått samarbeid med Moving Mamas. Sammen ønsker vi å utfordre lineære løsninger og ved hjelp av innovasjon, automatiseringer og samarbeid vil vi skape et sirkulært, bærekraftig og konkurransedyktig system for fremtiden.»

Stor takk til Eirik Tetlie som bidrar til at vi kommer på plass i nye lokaler. 

Nytt kontor hos Kristiania Hoyskolen

 

Moving Mamas har fått et nytt kontor hos Kristiania Høyskolen gjennom vårt samarbeid. Dette stedet vil fungere som vår lokal, der vi fortsetter å drive Moving Mamas Academy og tilby våre dyktige Mamas’ reparasjonstjenester.

Besøk oss gjerne på Prinsens gata 7 i Oslo fra mandag til torsdag fra kl. 10 til 14, dersom du har klær som trenger reparasjon eller fornyelse.

Velkommen! Vi ser frem til å hjelpe deg med å gi plaggene dine nytt liv!