Stop Hunger – Moving Mamas intervju

Today, our Stop Hunger Women Awards series shines a light on Kirstine Holst, the inspirational founder of Moving Mamas. This remarkable organization provides a transformative training program that empowers women.

Moving Mamas highlights and supports the resources that every unique Mama brings into their new home country, and also works to improve real inclusion in both businesses and society. This holistic approach equips the Mamas to build a better future for themselves and their families and helps businesses deploy sustainable actions with social impact. Sustainable practices are at the heart of Moving Mamas’ philosophy. The program teaches women valuable skills like reducing food waste, preparing delicious vegetarian meals, and giving clothing a second life.

These diverse women come from a variety of backgrounds, but share the goal of achieving financial independence. Moving Mamas equips them with the tools and knowledge they need to launch their own businesses or secure employment. Thank you, Kirstine, for your unwavering dedication to supporting women in your community! We were honoured to have you share your inspiring story at the #stophungerevent2024 in Paris.

 

Together, we can empower more women! Learn more or donate to Moving Mamas here! https://lnkd.in/eDrswnJJ

Stop Hunger event – Moving Mamas

 

Vi er takknemlig for våre ulike støttespillere – små og store. Men vår første og eneste internasjonale støttespiller er Stop Hunger!! Gjennom #StiftelsenWE mottar MovingMamas og MamasMat støtte til å jobbe med #WomenEmpowerment – det trengs også her i Norge.

Vår gründer Kirstine Holst ble invitert til Paris til det årlige #StopHunger eventet – en flott helaften med 630 gjester som alle støtter opp om Stop Hunger sitt arbeid. Les mer om dette i link i kommentarfeltet.

Tusen takk for at vi fikk dele scenen med #WomenSmilesUganda ved Gloria og Sulabh International Social Service Organisation ved Nirja!
Tusen takk for en langsiktig og forutsigbar støtte!

#StopHungerEvent2024 #PeolpleAndPlanet

Slik løser Moving Mamas et stort samfunnsproblem

Uzma er én av 20 innvandrerkvinner som reparerer klær og interiør i initiativet Moving Mamas, en bedrift som sysselsetter innvandrerkvinner (- og én mann) fra hele verden, og reiser rundt til bedrifter med symaskinene sine.


Selskapet har kunder over hele østlandsområdet, og har nylig åpnet et nytt syverksted midt i Oslo.

Les helesaken her

Moving Mamas nye lokaler hos Kristiania

07. februar var den offisielle åpningen av Moving Mamas systue på Kvadraturen på Kristiania Høyskolen sitt lokal!

Tusen takk Kristiania for å støtte oss og det arbeidet vi gjør!

Tusen takk Kristiania Høyskolen!

Dere er velkomne til å benytte seg av systuen i Prinsens Gate 7-9.

Filmer med sterke historier

I løpet av Hadelandskonferansen 2023 ble det vist filmer som fortalte noen sterke personlige historier. På hver sin måte illustrerer de viktigheten av sosial bærekraft.

Her er Eloize som var en av våre tidligere Mamas på Jevnaker, som forteller sin historie.

Vi er så stolte av deg!

Les hele saken her

Vi heier på! Moving Mamas

 

Bilder fra Vi heier på nettsiden

 

I storgata på Jevnaker ligger Moving Mamas. Her finner du butikk, systue og et akademi for og med innvandrerkvinner. I butikken kan du kjøpe egenproduserte og bærekraftige produkter, mens systuen bak disken tar seg av reparasjon og redesign av klær og tekstiler.

Les hele saken her.

Samarbeid Rambøll og Moving Mamas

Spennende nyheter!

Moving Mamas har gleden av å samarbeide med Rambøll Norge.

Rambøll Norge solgte deler av pepperkakehuset inspirert av den nye katedralskolen, og inntektene gikk til støtte for Moving Mamas! Stor takk til Rambøll Norge og alle som kjøpte disse søte pepperkakene.

Deres støtte gjør en stor forskjell!  Tusen takk!

 

Kort forhistorie fra Aurora Elinsdatter Bang fra Rambøll:

Trondheim katedralskole undervisningsinstitusjoner er nå under ombygging. Dette er et ærverdig undervisningsbygg og en viktig del av Trondheim by. Rambøll er involvert i prosjekteringen på flere fag.

Pepperkakemodellen er bygd i målestokk 1:100 av spesialfag på Trondheimskontoret. Spesiell pådragsgiver har vært avdelingsleder Ferry Smits. Når det ble bestemt at biter av pepperkakehuset skulle doneres bort til inntekt til et veldedig formål falt valget naturlig på MM på grunn av samarbeidet vi allerede har igangsatt med akustikkfaget samt at det også ble en symbolsk betydning å kunne se på betydningen av to viktige undervisningsinstitusjoner.

Meet the little “RE-factory at Hadeland”

Meet the little “RE-Factory at Hadeland,” which is in the process of establishing itself in the heart of the Fjord Village of Jevnaker. The RE-Factory is an exciting new collaboration consisting of Moving Mamas, Jevnaker Kommune, NAV Jevnaker, SpareBank 1-stiftelsen and Recouture. 

Together, we will share our passion, learn and inspire each other, and offer both repair, redesign, and small-scale productions based on reuse.

Mauro Ripi from the sewing machine manufacturer Amatec shares his enthusiasm: “Another sewing workshop being built with top equipment from Amatec, and another milestone in my time in the sewing industry. In the early days of my career, I saw many sewing workshops in the districts had to close their doors, but now we finally see a positive change. It warms the heart of someone who loves the norwegian countryside, and it’s absolutely fantastic!”

SpareBank 1-stiftelsen represented by Bjørn Haugen Morstad, is very proud to support the acquisition of sewing machines so Moving Mamas can develop at the pace of their customers.

Moving Mamas is a social entrepreneur, working to include and integrate immigrant women into norwegian society and the workforce. “We are a safe learning environment, a school set up like a workplace. The ambition is that together, we will achieve sustainability at all levels, for both people and the environment. In addition to the reuse and redesign of textiles, this collaboration will contribute to ensuring that immigrant women have a dignified professional opportunity, and that Moving Mamas can continue its work in reducing exclusion. We are humble and grateful for this opportunity and look forward to starting the work with Hilde Hoff Nordskar at Recouture

Recouture is passionate about creating unique garments based on existing resources, where craftsmanship traditions from the past meet future products.  “I am incredibly proud to have partnered with Moving Mamas. Together, we want to challenge linear solutions, and through innovation, automations, and collaboration, we will create a circular, sustainable, and competitive system for the future.”

A big thanks to Eirik Tetlie for contributing to getting us into our new premises.

Møt den lille “RE-Fabrikken på Hadeland”

Møt den lille «RE-Fabrikken på Hadeland» som holder på å etablere seg midt i hjertet av Fjordlandsbyen Jevnaker. RE-fabrikken er et nytt og spennende samarbeid bestående av Moving Mamas, Jevnaker Kommune, NAV Jevnaker, SpareBank 1-stiftelsen og Recouture. 

Sammen skal vi dele vår lidenskap, lære og inspireres av hverandre og tilby både reparasjon, redesign og småskala produksjoner basert på gjenbruk.

Mauro Ripi fra symaskinprodusenten Amatec deler sin entusiasme; «Enda en systue som bygges med topputstyr fra Amatec og enda en milepæl i min tid i sømbransjen. I begynnelsen av karrieren så jeg at mange systuer i distriktene måtte stenge dørene, men nå ser man endelig en positiv endring. Det varmer hjertet til en som elsker Distrikts-Norge og det er helt fantastisk!»

SpareBank 1-stiftelsen v/ Bjørn Haugen Morstad er svært stolte over å kunne støtte kjøp av symaskiner slik at Moving Mamas kan utvikle seg i takt med sine kunder.

Moving Mamas er en sosial entreprenør som jobber for å inkludere og integrere innvandrerkvinner i det norske samfunnet og i arbeidslivet. «Vi er en trygg læringsarena, en skole rigget som en arbeidsplass. Ambisjonen er at vi sammen skal få til bærekraft i alle ledd, både for mennesker samfunn og miljø. I tillegg til gjenbruk og redesign av tekstiler, vil dette samarbeidet bidra til å sikre at innvandrerkvinner får en verdig yrkesmulighet og at MM kan fortsette arbeidet med å redusere utenforskapet. MM er ydmyke og takknemlige for denne muligheten og gleder oss til å sette i gang arbeidet med Hilde Hoff Nordskar i Recouture

Recouture brenner for å skape unike plagg basert på ressurser som allerede finnes hvor håndverkstradisjoner fra fortiden møter fremtidens produkter. «Jeg er utrolig stolt over å ha inngått samarbeid med Moving Mamas. Sammen ønsker vi å utfordre lineære løsninger og ved hjelp av innovasjon, automatiseringer og samarbeid vil vi skape et sirkulært, bærekraftig og konkurransedyktig system for fremtiden.»

Stor takk til Eirik Tetlie som bidrar til at vi kommer på plass i nye lokaler. 

Nytt kontor hos Kristiania Hoyskolen

 

Moving Mamas har fått et nytt kontor hos Kristiania Høyskolen gjennom vårt samarbeid. Dette stedet vil fungere som vår lokal, der vi fortsetter å drive Moving Mamas Academy og tilby våre dyktige Mamas’ reparasjonstjenester.

Besøk oss gjerne på Prinsens gata 7 i Oslo fra mandag til torsdag fra kl. 10 til 14, dersom du har klær som trenger reparasjon eller fornyelse.

Velkommen! Vi ser frem til å hjelpe deg med å gi plaggene dine nytt liv!

Pages:123456»