Mamas Academy – hva gjør vi?

Mamas Academy - hva vi gjør

Moving Mamas Academy

Vårt arbeid med innvandrerkvinner er basert på filosofien om at alle mennesker er selvstendige og selv har løsningen om endringer i sitt eget liv. Vårt program Moving Mamas Academy tilbyr en annerledes løsning for at innvandrerkvinner skal nå sine mål om å delta i norsk arbeidsliv. Programmet er basert på minimum 2 dager per uke, og varer i inntil12 måneder. For kvinner som er i introduksjonsprogram anbefaler vi oppstart i MM Academy så snart man er på A1-nivå, slik at videre læring på skolen kombineres med læring fra arbeidslivet.
For kvinner i kvalifiseringsprogram eller annet vil vårt Academy kunne suppleres med annen type opplæring og kompetanseheving. Vårt mål er at alle som ønsker det skal være klar for betalt deltidsjobb etter 6 måneder.Vi gir veiledning og oppfølging av Mamas basert på deres ønsker, motivasjon og erfaring som etterhvert fører til jobb- og inntektsmuligheter som passer hver enkelt. Mamas lærer å samarbeide med hverandre, samt trener og utvikler norsk språk. Alle trener på kundearbeid og prøver seg i ulike roller for å utvikle kunnskap og erfaring.
Når den enkelte Mama er klar for å gå videre har vi samarbeidspartnere som åpner døra slik at vår Mama kan få ekstern arbeidstrening eller betalt jobb, med god støtte fra oss. Som regel er vi arbeidsgiver, og kunden kjøper en tjeneste fra oss slik at Mamas får jobb og inntekt.

Fokus på å motivere og inspirere

Moving Mamas har siden oppstart i 2015 samarbeidet med ulike bydeler, og på kommunalt nivå i Oslo, samt med Nordre Follo kommune. Fokuset da som nå har vært å motivere og inspirere innvandrerkvinner til å delta i samfunnet på ulike måter. Vi tror på at alle ønsker å bidra, være en ressurs og delta, men at vi trenger ulike verktøy for å gjøre det, og at vi trenger støtte og nettverk.
Deltakelse i MM Academy passer for de som trenger en myk inngang til norsk arbeidsliv og egen inntekt. Vi jobber med kvinner som ønsker seg inn i mange type bransjer. Våre egne arbeidstreningsarenaer er systuer og spiserom.
Betaling for deltakelse i MM Academy skjer ofte via individuelle vedtak om mentorstøtte. Vi har pt ingen fast avtale med Nav med faste, kjøpte plasser.

Fatima delte sin historie med Arbeids og sosialministeren

Fatima delte sin historie med Arbeids og sosialministeren

Rollemodell

Vår egen supre Fatima delte sin historie med Arbeids- og sosialministeren Torbjørn Røe Isaksen , og Vårt Land skrev om besøket. Fatima er en god rollemodell for at førstegenerasjons innvandrerkvinner kan finne sin vei inn i norsk arbeidsliv, bli selvforsørget og bli skattebetaler. Vi er så stolt av deg Fatima! ❤️ Fredag la Regjeringen frem «Utenforskapsmeldingen». Der står det svart på hvitt at sosiale entreprenører er mer velkommen til å bidra med våre løsninger, og offentlig sektor vil samarbeide tettere med oss. Amen og endelig! 🙏 Vi må løse samfunnets utfordringer i fellesskap! #sdg17

Vi har blitt forfattere!

Vi har blitt forfattere!

Moving Mamas for bedre levekår

Vi vil gjerne dele med dere at vi er stolte over å bli invitert inn som bidragsytere i denne nye debattboken.
Vår daglig leder Maria d’Erasmo har skrevet en kronikk, «Moving Mamas for bedre levekår», under temaområdet «Mobilisering og samskaping».
Boken har mange konkrete eksempler på hvordan byer kan ivareta de økonomiske, økologiske og sosiale hensynene som bærekraftig utvikling forutsetter. Hver artikkel konkluderer med konkrete innspill til Regjeringens Handlingsplan.

Moving Mamas hverdagsvikar

Moving Mamas hverdagsvikar

Samarbeid

Moving Mamas og Jobbsjansen Bydel Grorud har hatt et vellykket samskapingsprosjekt i 2019-2020. Tjenesten «Hverdagsvikar» er et godt eksempel på hva bydeler/kommuner og sosiale entreprenører kan få til sammen.

Har du og din kommune lyst til å samskape med Moving Mamas eller vil du vite mer om tjenesten “Hverdagsvikar”?

Se filmen og bli inspirert

Drømmejobb i sikte

Moving Mamas ble intervjuet av USBL magasinet

Hei, og velkommen til oss! Det mangler ikke på smil og varme når Moving Mamas åpner dørene for besøk i lokalene på Økern i Oslo. Avdelingsleder i Hovinbyen, Fatima Ashoor, og Ghada Dawood, som jobber med Moving Mamas Academy, forteller ivrig hvordan de havnet nettopp her. 

– Jeg kommer opprinnelig fra Qatar, er utdannet og har jobbet innen administrasjon i hjemlandet mitt. Dette er min første jobb i Norge. Jeg fikk praksisplass hos Moving Mamas mens jeg var under norskopplæring, og så har jeg bare steget i gradene til jeg fikk fast jobb. Jeg har bodd i Norge i sju år, og er blitt mye tryggere og har lært meg det norske språket gjennom jobben. Nå er det faktisk lettere for meg å snakke norsk enn engelsk, sier Ashoor og ler. 

Les hele intervjuet her: Drømmejobb i sikte

Tekst: Gry Hartvigsen  Foto: Anne Elisabeth Næss for USBL Magasinet

Moving Mamas i USBL magasinet

Drømmejobb i sikte!

Hei, og velkommen til oss! Det mangler ikke på smil og varme når Moving Mamas åpner dørene for besøk i lokalene på Økern i Oslo. Avdelingsleder i Hovinbyen, Fatima Ashoor, og Ghada Dawood, som jobber med Moving Mamas Academy, forteller ivrig hvordan de havnet nettopp her. 
– Jeg kommer opprinnelig fra Qatar, er utdannet og har jobbet innen administrasjon i hjemlandet mitt. Dette er min første jobb i Norge. Jeg fikk praksisplass hos Moving Mamas mens jeg var under norskopplæring, og så har jeg bare steget i gradene til jeg fikk fast jobb. Jeg har bodd i Norge i sju år, og er blitt mye tryggere og har lært meg det norske språket gjennom jobben. Nå er det faktisk lettere for meg å snakke norsk enn engelsk, sier Ashoor og ler. 
Les hele intervjuet her: Drømmejobb i sikte
Tekst: Gry Hartvigsen  Foto: Anne Elisabeth Næss for USBL Magasinet