Moving Mamas er en av 25 selskaper er nominert til prisen Årets Sosiale Entreprenør 2023!

Vi er stolte over å være på denne listen.

– Sosiale entreprenører løfter frem ressurser i enkeltmennesker som andre ikke klarer å nyttiggjøre seg av. De finner måter å kvalifisere, rekruttere og verdsette kunnskap og erfaring fra mennesker i utenforskap. De ansetter utsatte eller de selger nye metoder og tjenester for at andre skal gjøre det, sier eier og styreleder i Ferd, Johan H. Andresen.

https://ferd.no/sosiale-entreprenorer/aktiviteter/arets-sosiale-entreprenor/

Moving Mamas har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Moving Mamas har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til vår innsats med å løfte innvandrerkvinner. Når MOR får kunnskap om samfunnet, jobb og inntekt gir det positiv effekt for barn og unge og hele familien.

Vi er veldig glad for tillit og pengestøtte – dette betyr flere muligheter for kvinner som ønsker seg en sjanse for å skaffe seg en jobb i Norge. Tusen takk!

Video fra Sparebankstiftelsen DNB

Innlegg: Offentlige anbud stimulerer ikke til sosial bærekraft

Flere kriterier enn «laveste pris» i offentlige anbud er noe av det viktigste regjeringen kan bidra med for å fremme sosial bærekraft. Den kan starte med etnisk mangfold og lærling- og praksisplasser.

Både offentlige og private virksomheter bør bruke innkjøpsmakten sin til å fremme etnisk mangfold og sosial bærekraft, skriver artikkelforfatterne. Illustrasjonsfoto. (Foto: Aleksander Nordahl)

Sosial bærekraft er på agendaen som aldri før. Det er mange år siden konsernet Ferd utfordret Deloitte og andre næringslivsaktører på å gjøre mer når det gjaldt sosial bærekraft. Konsernet stilte krav til sine juridiske leverandører om at de måtte ha et eget «pro bono»-engasjement innen sosialt entreprenørskap eller frivillig sektor.

Dette er å vise innkjøpsmakt i praksis, og vi håper flere, også offentlig sektor kan la seg inspirere til å bruke sin enorme innkjøpsmakt.

Les hele saken her

Kronikk skrev av Kirstine Holst Margrete Guthus for Dagens Næringsliv.
Kirstine Holst, gründer og styreleder i Moving Mamas (ideelt) AS og direktør for strategi og bærekraft i Sodexo, og Margrete Guthus, sertifisert mangfoldsleder og partner i Deloitte

Moving Mamas vinner Jenteprisen 2021

 

Bilder fra Costume.no

Årets Jentepris går til Moving Mamas for deres arbeid med å få flere innvandrerkvinner i arbeid. – De fronter positive rollemodeller og bidrar til inkludering og integrering i samfunnet, sier juryleder Hege Yli Ask.

Av Ingrid Hårstad — 12. oktober 2021 for Costume.no

Moving Mamas har siden oppstarten i 2015 jobbet for at flere innvandrerkvinner skal komme ut i lønnet arbeid, og ble mandag kveld hedret som vinnerene av Jenteprisen 2021. Moving Mamas lærer bort søm og kantinedrift, og har et eget utdanningsprogram for introduksjon til arbeidslivet og nettverksbygging. Hittil har de hatt opplæring av rundt 100 førstegenerasjons innvandrerkvinner.

Les hele saken her

 

Moving Mamas Academy – hva gjør vi?

Vårt arbeid med innvandrerkvinner er basert på filosofien om at alle mennesker er selvstendige og selv har løsningen om endringer i sitt eget liv. Vårt program Moving Mamas Academy tilbyr en annerledes løsning for at innvandrerkvinner skal nå sine mål om å delta i norsk arbeidsliv. Programmet er basert på minimum 2 dager per uke, og varer i inntil12 måneder. For kvinner som er i introduksjonsprogram anbefaler vi oppstart i MM Academy så snart man er på A1-nivå, slik at videre læring på skolen kombineres med læring fra arbeidslivet.
For kvinner i kvalifiseringsprogram eller annet vil vårt Academy kunne suppleres med annen type opplæring og kompetanseheving. Vårt mål er at alle som ønsker det skal være klar for betalt deltidsjobb etter 6 måneder.Vi gir veiledning og oppfølging av Mamas basert på deres ønsker, motivasjon og erfaring som etterhvert fører til jobb- og inntektsmuligheter som passer hver enkelt. Mamas lærer å samarbeide med hverandre, samt trener og utvikler norsk språk. Alle trener på kundearbeid og prøver seg i ulike roller for å utvikle kunnskap og erfaring.
Når den enkelte Mama er klar for å gå videre har vi samarbeidspartnere som åpner døra slik at vår Mama kan få ekstern arbeidstrening eller betalt jobb, med god støtte fra oss. Som regel er vi arbeidsgiver, og kunden kjøper en tjeneste fra oss slik at Mamas får jobb og inntekt.

Fokus på å motivere og inspirere

Moving Mamas har siden oppstart i 2015 samarbeidet med ulike bydeler, og på kommunalt nivå i Oslo, samt med Nordre Follo kommune. Fokuset da som nå har vært å motivere og inspirere innvandrerkvinner til å delta i samfunnet på ulike måter. Vi tror på at alle ønsker å bidra, være en ressurs og delta, men at vi trenger ulike verktøy for å gjøre det, og at vi trenger støtte og nettverk.
Deltakelse i MM Academy passer for de som trenger en myk inngang til norsk arbeidsliv og egen inntekt. Vi jobber med kvinner som ønsker seg inn i mange type bransjer. Våre egne arbeidstreningsarenaer er systuer og spiserom.
Betaling for deltakelse i MM Academy skjer ofte via individuelle vedtak om mentorstøtte. Vi har pt ingen fast avtale med Nav med faste, kjøpte plasser.

Mamas inn i arbeidslivet!

Moving Mamas til Jevnaker

– Jeg er veldig glad for at jeg er her og jeg liker å sy, selv om jeg ikke har gjort det før, smiler Shima Heleem mens hun viser fram to julestrømper. Dette er noe av det aller første hun har sydd på en symaskin noen gang. Nå er hun en av “mamasene” som du finner i Nesgata.

Les hele saken på Jevnaker kommune siden her

Shima Heleem viser fram noe av det aller første hun har laget hos Moving Mamas.

 

 

 

Fatima delte sin historie med Arbeids- og sosialministeren

Rollemodell

Vår egen supre Fatima delte sin historie med Arbeids- og sosialministeren Torbjørn Røe Isaksen , og Vårt Land skrev om besøket. Fatima er en god rollemodell for at førstegenerasjons innvandrerkvinner kan finne sin vei inn i norsk arbeidsliv, bli selvforsørget og bli skattebetaler. Vi er så stolt av deg Fatima! ❤️ Fredag la Regjeringen frem «Utenforskapsmeldingen». Der står det svart på hvitt at sosiale entreprenører er mer velkommen til å bidra med våre løsninger, og offentlig sektor vil samarbeide tettere med oss. Amen og endelig! 🙏 Vi må løse samfunnets utfordringer i fellesskap! #sdg17

Vi har blitt forfattere!

Vi vil gjerne dele med dere at vi er stolte over å bli invitert inn som bidragsytere i denne nye debattboken.
Vår daglig leder Maria d’Erasmo har skrevet en kronikk, «Moving Mamas for bedre levekår», under temaområdet «Mobilisering og samskaping».
Boken har mange konkrete eksempler på hvordan byer kan ivareta de økonomiske, økologiske og sosiale hensynene som bærekraftig utvikling forutsetter. Hver artikkel konkluderer med konkrete innspill til Regjeringens Handlingsplan.

Moving Mamas og Bydel Grorud samskaping – se filmen

Samarbeid

Moving Mamas og Jobbsjansen Bydel Grorud har hatt et vellykket samskapingsprosjekt i 2019-2020. Tjenesten «Hverdagsvikar» er et godt eksempel på hva bydeler/kommuner og sosiale entreprenører kan få til sammen.

Har du og din kommune lyst til å samskape med Moving Mamas eller vil du vite mer om tjenesten “Hverdagsvikar”?

Se filmen og bli inspirert

Pages:12»