Kobler innvandrerkvinner og arbeidsliv

Moving Mamas jobber for å eksponere flyktningkvinner for norsk arbeidsliv så tidlig som mulig, gjennom ekte arbeid, med ekte produkter og med ekte kunder.

I Nordre Aker Bydelshus sitter seks kvinner fra ulike land og ulik bakgrunn og jobber. Moving Mamas er en nystartet sosial entreprenør. De flytter seg fra bedrift til bedrift, lærer om hvordan de jobber de ulike stedene og selger egenlagde ting på veien. Målet for dem alle er å komme seg ut i jobb og være en ressurs for samfunnet.

–       Moving Mamas er sosialt entreprenørskap for å koble innvandrerkvinner med arbeidslivet. Idéen ble til for å prøve og gjøre en forskjell for mine medsøstre som kommer til Norge og gjerne vil jobbe, men ikke kommer seg inn i arbeidsmarkedet, sier initiativtaker og gründer Kirstine Holst Jansen.

Siden Moving Mamas er et nyoppstartet AS, er det mye FoU-arbeid og sosial innovasjon. Alt kokes ned til å finne nye måter å integrere flyktninger inn i arbeidslivet, i grensene mellom offentlige etater, privat næringsliv og frivillig virksomhet.

Les hele saken her

Share this postLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.