Velkommen 2023 – Moving Mamas årets vinner!

Velkommen 2023 – Moving Mamas årets vinner!

“Vinneren av den første Gullspiren er en ekte gründerbedrift med flere veldig gode og viktige bærekraft ambisjoner. Moving Mamas er laget for og av kvinner med innvandrerbakgrunn, og skaper muligheter, inntekt og arbeid for alle kvinner. Arbeidsinkludering har store positive ringvirkninger for det norske samfunnet, og bedriften bidrar til integrering, inkludering og selvstendiggjøring i arbeidslivet.”

Les mer  her: www.gullspiren.no

Share this post