Hverdagsvikar


I samarbeid med Bydel Grorud i Oslo utviklet Moving Mamas tjenesten hverdagsvikar i 2019-2020.

Hverdagsvikarene ble ansatt hos Moving Mamas AS i en 20 % stilling, og ble fulgt opp hos oss sammen med øvrige ansatte. Bydel Grorud kjøpte inn tjenesten for å gi bistand til kvinner (ofte enslige forsørgere) i bydelen som har utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet grunnet omsorgsoppgaver og ansvar i hjemmet.

Hva gjør en hverdagsvikar?

Oppgavene til en hverdagsvikar kan f.eks. være å levere og hente i barnehage og på AKS. Stillingen som hverdagsvikar lar seg kombinere med egen skolegang.

Ved å koble kvinner fra disse to gruppene, kan man bidra til at begge kommer i jobb. Hverdagsvikaren får en deltidsstilling som gir noe inntekt, arbeidserfaring og referanser, samtidig som mottaker får hjelp som bidrar til at hun klarer å stå i jobb og sikre egen inntekt.

Ved spørsmål om tjenesten hverdagsvikar

Se filmen on hverdagsvikarstjenesten og samskapingen med Bydel Grorud Jobbsjansen


Hva sier mottakerne?