Moving Mamas Academy


Vårt program tilbyr en annerledes løsning for å komme inn i  norsk arbeidsliv.

Vi samarbeider med kvinner som kommer til oss for å utvikle deres jobberfaring og norsk språk gjennom vilje og entusiasme.

Hva gjør vi?


Moving Mamas Academy tilbyr en annerledes løsning for at innvandrerkvinner skal komme inn i norsk arbeidsliv. Programmet varer i 12 måneder, minimum 2 dager per uke.

Vi gir veiledning og oppfølging av Mamas basert på deres ønsker, motivasjon og erfaring som etterhvert fører til jobb- og inntektsmuligheter som passer hver enkelt.  

MM Redesign er vår arbeids- og treningsarena, slik at Mamas kan lære og erfare gjennom reelt arbeid.

Mamas lærer å samarbeide med hverandre, samt trener og utvikler norsk språk. Alle trener på kundearbeid og prøver seg i ulike roller for å utvikle kunnskap og erfaring.

Når den enkelte Mama er klar for å gå videre finner vi en samarbeidspartner som åpner døra slik at hun kan få praksis eller betalt jobb hos dem.

Begge parter får muligheten til å vise seg frem, og kanskje blir det en lengre innleieavtale eller ansettelse.

Moving Mamas ønsker flere samarbeidspartnere innen ulike bransjer i offentlig og privat sektor, slik at vi kan samskape jobbmuligheter for våre Mamas. 

Dette er positivt – for alle parter.

Lurer du på hvordan du kan bidra til et bedre og mer inkluderende arbeidsliv?

 

 

Kanskje du kan hjelpe oss?

Take action!