Moving Mamas Styre


  • Kirstine Holst, styreleder. Gründer av Moving Mamas AS i 2015.

  • Jacob Mørch. Gründer av Uromaker AS som tilbyr fasilitering av endrings- og innovasjonsprosesser.

  • Tina Tellum. Lege, spesialist i gynekologi.

  • Tobias Studer Andersson. Leder av Sopra Steria Scale Up Scandinavia.

  • Mette Stavrum-Tång. Daglig leder i Accon AS samt medgründer av egen virksomhet.

          Styresekretær, Pro Bono-bidrag fra Deloitte:

  • Camilla Martin, Legal Counsel / Manager i Deloitte AS

Advisory board


Vårt AdBoard har vært 5 ressurspersoner som har støttet gründer i oppstartsårene. Fra 2020 etableres et formelt styre på 5 personer. Et nytt AdBoard vil etableres, med mandat om å være en ressursgruppe for Daglig leder og styret.  Nye AdBoard vil bestå av inntil 10 personer, og ha en vårsamling og en høstsamling sammen med MMs ledelse og styre.