Vil du være med på å skape arbeidsplasser?


Å være en del av et felleskap er med på å øke selvtillit og selvfølelse.
Det å være i jobb og bidra til samfunnet, anses som betydningsfullt og verdifullt.
6 av 10 innvandrerkvinner står i dag utenfor norsk arbeidsliv.

Vi vil ha de inn! Flere innvandrerkvinner i arbeid vil være en styrke både for dem,
for arbeidsgiverne og for samfunnet vårt.
Ved å kunne utvikle og bruke våre evner, bruke hode og kropp og ha et sosialt nettverk oppnår vi større tilhørighet og får en følelse av mestring.

Vi ønsker innvandrerkvinner inn i norsk arbeidsliv! – Vi er Moving Mamas!

Moving Mamas fungerer som en døråpner og er med på å skape arbeidsplasser på flere måter.
Hvordan kan du hjelpe? Ved å benytte våre tjenester kan du gi en Moving Mamas en arbeidsplass i dag.

Vi tilbyr følgende tjenester:

SØMTJENESTER  •  KANTINEDRIFT  •  ACADEMY  •  NETTBUTIKK 

Moving Mamas ønsker å høre fra deg!

Lurer du på noe, ønsker å gi en arbeidsplass til våre Mamas,
trenger du våre tjenester i søm eller kantinedrift?

Våre verdier


Våre verdier er LIKEVERD, RESPEKT og ÅPENHET.

LIKEVERD – fordi vi har alle lik verdi som mennesker, selv om vi er ulike og kan ulike ting.

RESPEKT – fordi vi ønsker å oppdage nye muligheter og perspektiver ved å se en gang til, se på en ny måte.

ÅPENHET – fordi vi ønsker å åpne hjerter, åpne dører og ha en åpen kommunikasjon som basis for tillit mellom mennesker vi samarbeider med.

Moving Mamas Reise