Moving Mamas hverdagsvikar

Moving Mamas og Jobbsjansen Bydel Grorud har hatt et vellykket samskapingsprosjekt i 2019-2020. Tjenesten “Hverdagsvikar” er et godt eksempel på hva bydeler/kommuner og sosiale entreprenører kan få til sammen. Se filmen og bli inspirert:

Har du og din kommune lyst til å samskape med Moving Mamas eller vil du vite mer om tjenesten “Hverdagsvikar”? Ta kontakt på post@movingmamas.no

Finalist årets sosiale entreprenør – FERD Sosial entreprenører

Moving Mamas er en sosial entreprenør som skaper muligheter for og med innvandrerkvinner. Gjennom et eget akademi, produksjon av egne produkter og kommersielle tjenester er selskapets mål å få flere innvandrerkvinner i arbeidsliv og entreprenørskap. Juryen begrunner Moving Mamas nominering med at selskapet gir kvinner som ofte faller utenfor arbeidslivet verdighet gjennom arbeid og en mulighet til å tjene egne penger.

– Når en Mama kommer i jobb, skapes store ringvirkninger for både kvinnene og deres familier. Selskapet har en god løsning på en stor samfunnsutfordring og viser at personer med flerkulturell kompetanse er verdifulle ressurser i samfunnet, sier Andresen.