Vi har blitt forfattere!

Vi vil gjerne dele med dere at vi er stolte over å bli invitert inn som bidragsytere i denne nye debattboken.
Vår daglig leder Maria d’Erasmo har skrevet en kronikk, «Moving Mamas for bedre levekår», under temaområdet «Mobilisering og samskaping».
Boken har mange konkrete eksempler på hvordan byer kan ivareta de økonomiske, økologiske og sosiale hensynene som bærekraftig utvikling forutsetter. Hver artikkel konkluderer med konkrete innspill til Regjeringens Handlingsplan.
Share this postLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.