Samarbeidspartnere


Vil du samarbeide med oss?

ARBEIDSPARTNER

Våre viktigste samarbeidspartner som gir våre Mamas jobbmuligheter, vil du bli med? Ta kontakt!

KOMPETANSE

Disse samarbeidspartnerne gi oss mulighet til å utvide våre kunnskap og erfaring

KAPITAL

De miljøene som bidrar med penger til oss er viktige for vår vekst.

OVERSKUDDSMATERIELL

Disse samarbeidspartnerne sørger for at vi får materiell å jobbe med.

VENNER

Våre viktigste venner og vi har plass for mer